Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz

ANASAYFA HAKKIMIZDA
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Yücesoy Seramik  çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dahilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmaktır.

  1. Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi
  2. İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarının zamanında ve eksiksiz olarak temin edilmesi
  3. Risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlanması
  4. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirilmesi
  5. Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenliği tehdit edebilecek tehlike ve risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,
  6. İş sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
  7. Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, çalışanlar ve ziyaretçiler için gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılması,
  8. Yasal şartlara kanunlara ve standartlara uyarak ekip ruhu içinde  üretim yapılması,
  9. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına da uyarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin her noktada sürekli iyileşmesinin sağlanması

Yönünde faaliyetlerimizi yürütürken ortaya çıkabilecek olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,

Riskleri kontrol altına alarak Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmeyi,

Seramik üretim sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmayı hedeflemekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, çalışanlarımıza yol gösterilmesi, işyerimizde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike ve risklerin tespit edilmesi-önlemlerinin alınması, makine ve tezgâhlara gerekli koruyucuların güvenliği sağlayacak şekilde yerleştirilmesi, uygulanan çalışma usulleri, kullanılan malzeme, kişisel koruyucu donanımlar, işyerinin tertip, düzen ve temizliği vs.gibi 


İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluklarını düzenlemek amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012’de yürürlüğe girdi. 
Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanmaktadır.


Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında tüm bölümlerde iş sağlığı ve güvenliği konularında, çalışanlarımıza yol göstermek, işyerimizde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almak işimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak ve uygulayacak sistemlerimiz bulunmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği kurulumuz aylık olarak toplanmakta ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğini sağlanmaktadır. Şirketimizde bir adet ambulans ve sağlık personeli bulunmaktadır.

Çalışanlara görev niteliğine göre, iş elbisesi ve diğer kişisel koruyucu donanımlar temin edilmekte, çalışanların kapsamlı sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanmaktadır. 

Tüm operasyon alanlarında risk analizi çalışmaları yapılmakta ve belirlenen risklerin en aza indirgenmesi için önlemler alınmaktadır. Olası tehlike ve risklerin kaynağında yok edilmesi için her türlü donanım gözden geçirilmekte ve ilgili tüm periyodik test ve ölçümler zamanında yapılmaktadır.

Çalışma şartlarının ve ergonominin iyileştirilmesi, risklerin önlenmesi ve çalışan sağlığının korunması amacıyla , çalışanların ve çalışan temsilcilerinin görüşleri alınarak tedbir ve önlemler alınmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla ilgili yıllık eğitimler, her yıl yenilenmekte ve bu sayede sürekli iyileşme, gelişme ve çalışanlarda bireysel bilinçlenme sağlanmaktadır. Ayrıca işe yeni başlayacak çalışanlara işbaşı eğitimleri sırasında iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de verilmektedir. Bu alanda düzenlenen bir diğer eğitim programı ise uzmanlık gerektiren ilk yardım , hijyen gibi konularda ilgili personele verilen eğitimlerdir. Bunun yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin öngördüğü biçimde sertifikalı personel istihdam edilmektedir.

Tel : 0324 290 31 01 - 02 - 03
Faks : 0324 290 31 04
E-Posta : info@yucesoyseramik.com.tr
ADRES : Yeni Mah. İsmet İnönü Bulv. Yücesoy Plaza Altı No:71/A-C
Mezitli / MERSİN

www.yucesoyseramik.com.tr Copyright © Tüm Hakları Saklıdır.
design by FUBA